OU POMOST 20-9.4

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą formularza sprawozdawczego, wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 roku, w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, do prawidłowego wykazania sprawozdania WRiSPZ niezbędna jest instalacja najnowszej wersji Oprogramowania Użytkowego POMOST, oznaczonej numerem 20-9.4 .

OU POMOST 20-9.3

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 4 grudnia 2012 roku, dostępna jest nowa wersje Oprogramowania Użytkowego POMOST, oznaczona numerem 20-9.3 , niezbędną do wykazania sprawozdawczość za 4 kwartał 2012 roku.

Aktualizacja z wersji 20-9.2 do 20-9.3 została udostępniona na ftp:
Adres serwera: 194.93.127.193
login: pomost
hasło: %pomsr&
katalog: \\POMOST\20-9-3\

OU Pomost

Oprogramowanie Użytkowe POMOST firmy Sygnity S.A. jest przeznaczone dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomaga je w realizacji ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej. OU Pomost posiada świadectwo zgodności z aktualnymi (wg stanu bieżącego, tj. na dzień 1 stycznia 2013 roku) wymaganiami homologacyjnymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla wszystkich poziomów organizacyjnych pomocy społecznej, wydane 31.12.2005 roku.

W związku z opracowaniem przez firmę Sygnity nowego systemu POMOST Std i uzyskaniem przez niego świadectwa zgodności z opisem systemu dla pomocy społecznej, OU POMOST jest stopniowo zastępowany przez wspomniany system. Po wymianie oprogramowania z OU POMOST na POMOST Std, uzyskacie Państwo między innymi następujące ułatwienia i możliwości:

 • wygodę instalacji i aktualizacji systemu – wszelkie aktualizacje odbywają się tylko na serwerze i nie wymagają jakichkolwiek aktualizacji stacji roboczych
 • mechanizm automatycznych aktualizacji, dzięki któremu POMOST Std może sam informować o pojawieniu się nowej wersji, sam ją ściągnąć z Internetu i umożliwić instalację ręczną lub automatyczną -zaplanowaną zgodnie z ustawionym wcześniej harmonogramem zadań
 • możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy aktualnych reguł z aplikacji SAC
 • możliwość sprawdzania ortografii podczas wprowadzania tekstów na oknach i wydrukach
 • obsługę systemu opartą na teczkach i dokumentach, pozwalającą na dokładne odwzorowanie w systemie informatycznym papierowej dokumentacji Jednostki, a także umożliwiającą rejestrację dokumentów takich, jak wnioski, wywiady, decyzje i inne, na jednym oknie – teczki rodziny
 • rodzaje decyzji w pełni zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – np. przyznanie świadczenia, zmiana w całości, w części, wygaśnięcie lub uchylenie decyzji itp. ułatwiające wydawanie decyzji w systemie informatycznym
 • konfigurowalne szablony wydruków, obejmujące nie tylko decyzje, ale także listy wypłat i dokumenty rozliczeniowe i inne; możliwość zapisu każdego wydruku do dowolnego formatu np. doc, odt, xml, html, csv itp.
 • możliwość realizacji każdego świadczenia pieniężnego np. zasiłku stałego, okresowego, celowego itp. także w formie niepieniężnej
 • możliwość przyznawania i rozliczania usług opiekuńczych z niepełnymi godzinami
 • możliwość tworzenia metryk spraw
 • możliwość przeprowadzenia więcej niż jednego wywiadu tego samego dnia z tą samą rodziną
 • historię spraw przedstawioną w formie graficznej

Migracja z OU POMOST do POMOST Std jest bezpłatna. Do dnia 1 stycznia 2013 roku migracja do POMOST Std objęła 1989 Jednostek, a na OU POMOST pozostało jeszcze 28. Do czasu przeniesienia wszystkich Jednostek, OU POMOST utrzymuje zgodność z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz ze zmieniającymi się formularzami sprawozdań w tym samym zakresie. OU POMOST nie obejmuje zadań z zakresu nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; zadania te obejmuje jedynie system POMOST Std. Wyjątkiem jest możliwość utworzenia sprawozdania WRiSPZ w OU Pomost i wysłania go w formie pliku XML do aplikacji SAC, po uprzednim ręcznym uzupełnieniu danych sprawozdania, poprzez edycję na formularzu.

Pozostające Jednostki uprzejmie prosimy o kontakt z p. Agnieszką Mularz drogą elektroniczną amularz@sygnity.pl lub telefoniczną 504 142 126 w celu ustalenia dogodnego terminu migracji.
Zgodnie z umową między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Sygnity S.A. „OU POMOST” jest wspierany przez Wykonawcę do dnia 31 stycznia 2013 roku.

Kontakt: serwis OU POMOST: portal: www.hd.sygnity.pl , a-mail: hd.pomost@sygnity.pl , tel. (081) 749 55 91 lub (081) 749 55 04, forum Użytkowników: www.public.sygnity.pl/forums .

O Oprogramowaniu Użytkowym POMOST

Oprogramowanie Użytkowe POMOST firmy Sygnity S.A. jest przeznaczone dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomaga je w realizacji ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej. OU Pomost posiada świadectwo zgodności z aktualnymi (wg stanu bieżącego, tj. na wrzesień 2012 roku) wymaganiami homologacyjnymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla wszystkich poziomów organizacyjnych pomocy społecznej, wydane 31.12.2005 roku.

OU POMOST 20-9.2

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 7 września 2012 roku, dostępny jest pakiet Oprogramowania Użytkowego POMOST, oznaczony numerem 20-9.2, przeznaczony na 3 kwartał 2012 roku.

Aktualizacja z wersji 20-9.1 do 20-9.2 została udostępniona na ftp:
Adres serwera: 194.93.127.193
login: pomost
hasło: %pomsr&
katalog \\Pomost\20-9-2\

Rozporządzenie w/s wywiadu środowiskowego z 8.06.2012

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku, w/s rodzinnego wywiadu środowiskowego, ogłoszonego 22 czerwca 2012 roku ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/712 ), przygotowaliśmy Dedykowany Pakiet Poprawek, który dostosowuje okna i wydruki wywiadów w Oprogramowaniu Użytkowym Pomost do w/w rozporządzenia. Okna i wydruki wcześniejszych wywiadów, także tych które będą wprowadzane już po instalacji pakietu, ale z wcześniejszą datą przeprowadzenia, pozostaną niezmienione.

OU POMOST 20-9.1

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 14 czerwca 2012 roku, dostępny jest pakiet aktualizacyjny Oprogramowania Użytkowego POMOST, oznaczony numerem 20-9.1, przeznaczony na 2 kwartał 2012 roku. Pakiet dostosowuje oprogramowanie do nowej wersji formularzy sprawozdań: MPiPS-03-P, SKŁ-EMRENT i SKŁ-ZDR. Instalacja pakietu jest niezbędna do wykazania sprawozdawczości za 2 kwartał 2012 roku.

OU POMOST 20-9.0

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 15 marca 2012 roku, dostępny jest pakiet aktualizacyjny Oprogramowania Użytkowego POMOST, oznaczony numerem 20-9.0, przeznaczony na 1 kwartał 2012 roku. Pakiet dostosowuje oprogramowanie do nowej wersji formularza sprawozdania MK1/MK2. Instalacja pakietu jest niezbędna do wykazania sprawozdawczości za 1 kwartał 2012 roku.

Subscribe to RSS - OU Pomost