20.03.2014
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 20 marca 2014 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 2-1.0.
Wersja 2-1.0 jest niezbędna do prawidłowego wykazania sprawozdawczości za pierwszy kwartał 2014 roku, ze względu na dostosowanie systemu POMOST Std do nowej wersji formularza sprawozdania DOŻYWIANIE.

...
20.12.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 20 grudnia 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 2-0.0.
Wersja 2-0.0 jest niezbędna do prawidłowego wykazania sprawozdawczości za rok 2013, ze względu na dostosowanie systemu POMOST Std do nowej wersji formularza rocznego sprawozdania MPiPS-03.

30.09.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 30 września 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-11.0.
Niniejsza wersja dostosowuje system POMOST Std do współpracy z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego powstałym w ramach projektu „Emp@tia”
( http://empatia.mpips.gov.pl/ ).
14.06.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 14 czerwca 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję Systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-10.0. Niniejsza wersja jest niezbędna do prawidłowego wykazania sprawozdawczości za pierwsze półrocze 2013 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w tej wersji.
15.05.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 maja 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję Systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-9.1 Niniejsza wersja jest w całości poświęcona realizacji uwag i postulatów Użytkowników systemu POMOST Std.
15.03.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 marca 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję Systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-9.0, przeznaczoną na 1 kwartał 2013 roku. Niniejsza wersja jest w całości poświęcona realizacji uwag i postulatów Użytkowników systemu POMOST Std.
04.12.2012
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 4 grudnia 2012 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję Systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-8.0, niezbędną do wykazania sprawozdawczośc za 4 kwartał 2012 roku.
07.09.2012
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 7 września 2012 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://194.93.127.96:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować pakiet Systemu POMOST Std, oznaczony numerem 1-7.0, przeznaczony na 3 kwartał 2012 roku.
05.07.2012

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku, w/s rodzinnego wywiadu środowiskowego, ogłoszonego 22 czerwca 2012 roku ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/712 ), przygotowaliśmy Dedykowany Pakiet Poprawek, który dostosowuje okna i wydruki wywiadów w systemie Pomost Std do w/w rozporządzenia. Okna i wydruki wcześniejszych wywiadów, także tych które będą wprowadzane już...

14.06.2012

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 14 czerwca 2012 roku, z serwera automatycznej aktualizacji można pobierać i instalować pakiet aktualizacyjny Systemu POMOST Std, oznaczony numerem 1-6.0, przeznaczony na 2 kwartał 2012 roku. Pakiet dostosowuje oprogramowanie do nowej wersji formularzy sprawozdań: MPiPS-03-P, SKŁ-EMRENT i SKŁ-ZDR oraz realizuje zgłoszenia i postulaty otrzymane ze pośrednictwem serwisu. Instalacja pakietu jest niezbędna do wykazania...

Strony