02.10.2014
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 2 października 2014 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 2-4.0.
Z uwagi na brak zmiany w formularzach sprawozdawczych, wersja 2-4.0 jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów, wg załączonego opisu.
10.07.2014
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 10 lipca 2014 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 2-3.0.
Z uwagi na brak zmiany w formularzach sprawozdawczych, wersja 2-3.0 jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów, wg załączonego opisu.
26.05.2014
Szanowni Państwo, w związku ze zmianą zasad przeprowadzania weryfikacji danych osobowych beneficjenta w rejestrze PESEL, przy pomocy usługi udostępnionej przez Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia, przygotowaliśmy aktualizację systemu POMOST Std.
Wspomniana usługa obecnie zwraca jedynie informacje o tym, czy osoba występuje w rejestrze PESEL oraz czy występują rozbieżności między danymi osobami w rejestrze, a danymi w systemie POMOST Std. Nie zwraca natomiast...
20.05.2014
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 20 maja 2014 roku, z serwera automatycznej aktualizacji
( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ )
można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 2-2.0.
Wersja 2-2.0 przygotowuje system POMOST Std do zaplanowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomienia usług CSIZS Emp@tia pozwalających na weryfikację informacji o beneficjencie w systemach...
20.03.2014
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 20 marca 2014 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 2-1.0.
Wersja 2-1.0 jest niezbędna do prawidłowego wykazania sprawozdawczości za pierwszy kwartał 2014 roku, ze względu na dostosowanie systemu POMOST Std do nowej wersji formularza sprawozdania DOŻYWIANIE.

...
20.12.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 20 grudnia 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 2-0.0.
Wersja 2-0.0 jest niezbędna do prawidłowego wykazania sprawozdawczości za rok 2013, ze względu na dostosowanie systemu POMOST Std do nowej wersji formularza rocznego sprawozdania MPiPS-03.

30.09.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 30 września 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-11.0.
Niniejsza wersja dostosowuje system POMOST Std do współpracy z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego powstałym w ramach projektu „Emp@tia”
( http://empatia.mpips.gov.pl/ ).
14.06.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 14 czerwca 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję Systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-10.0. Niniejsza wersja jest niezbędna do prawidłowego wykazania sprawozdawczości za pierwsze półrocze 2013 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w tej wersji.
15.05.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 maja 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję Systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-9.1 Niniejsza wersja jest w całości poświęcona realizacji uwag i postulatów Użytkowników systemu POMOST Std.
15.03.2013
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 marca 2013 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję Systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 1-9.0, przeznaczoną na 1 kwartał 2013 roku. Niniejsza wersja jest w całości poświęcona realizacji uwag i postulatów Użytkowników systemu POMOST Std.

Strony